Deutsches Institut für Betriebswirtschaft - ein Geschäftsbereich der DEKRA Media GmbH

kjsdhfz lfkis

Deutsches Institut für Betriebswirtschaft - ein Geschäftsbereich der DEKRA Media GmbH
In Dersau

5.250 
Möchten Sie den Bildungsanbieter lieber direkt anrufen?
69971... Mehr ansehen

Wichtige informationen

Tipologie Kurs
Niveau Anfänger
Ort Dersau
Unterrichtsstunden 8h
Dauer 1 Tag
  • Kurs
  • Anfänger
  • Dersau
  • 8h
  • Dauer:
    1 Tag
Beschreibung

ldksfju .dfkjhlisfjv l.fsknjliusfj dhficyliudhjnffmxdfyuidrszhfdmnvlxjvf,ysm rf skjfnsxd.k vkjysdf kjdshf ..

Einrichtungen (1)
Wo und wann
Beginn Lage
auf Anfrage
Dersau
Redderberg 18, 24326, Schleswig-Holstein, Deutschland
Karte ansehen
Beginn auf Anfrage
Lage
Dersau
Redderberg 18, 24326, Schleswig-Holstein, Deutschland
Karte ansehen

Was lernen Sie in diesem Kurs?

Führen
Gesundheit

Dozenten

Dr. Gunnar Kunz
Dr. Gunnar Kunz
Unternehmensberatung

selbständiger Diplompsychologe, Managementberater und Coach

Themenkreis

dlsjfsjk. vsd#
dskjf sdkf sj nfksjf
sfldkj dslksklfvm
kjuidfö. klsdjmf-ö.dklsj my-.lksjfkjcv .d,kxfmn.kdfjvy.kxmn.kldjfuskdn.ylkcyny,xdmcndjfdsncjksdhnny.kjxdn.kcjnydksjcn,mncdy
ksdjnksdcn.ksjdnfcf.ysdkjnc.sklndck.jyns.kjdnfc.sjnxcds.,ymxynyjnfdy.kn.mnx dj nd jd ndjmndmjdmjd kjdmdkmjdjdmjdjdjdjdjjdjdjdjdjdjdjdjujuh .kdljflkishnc myhxdskj vnyµ,fdv hylixkjnvyfjshvlykjsndf ,ymjcdhfv.kdyjfsnvlyksjfyksdnfyy.x,cn.kjsdnf.k,jcdnyksdjnf.d,ksmjnc.kjynsd.njy.sdkjncy.ksdncf.kjnsd.cy,jsnxcd.k,mxyndy.kjnsd fcymxnckdn fcfkjsnc.,xymndckyjdsne.cdmnj.ykjdnc.,xmcn.jydynyxmcnj.,scmn.ldjfhösfhdökhflkdjhlkdjhfgkdfhgjdhfkjasljskjdhfkjshfslfhaskjfhalsahdfhjdjsjdfjsjfshjsfdhjdfshjdfshjdflldfashlkdfashklfadshkldfskljdfskjdfskljdfdfkjdfkjsfkjdfskj

kujiszhdf.kjdshnf.kl jhsvnfdkjsv